Equine Reproduction Symposium

Equine Reproduction Symposium

Op het ‘Equine Reproduction Symposium’ georganiseerd door IETS (International Embryo Transfer Society) in Parijs zijn we weer helemaal bijgepraat over de stand van zaken van de meest moderne voortplantingstechnieken bij paarden. Zeer interessant congres! Vol inspiratie op naar het aankomende voortplantingsseizoen!